RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

Rezoords dialect woordenboekie

          't Rezoors                     't Rijsoords

J  
jaer, jèr jaar
jaere, jère jaren
jaereg, jèrig jarig
jaerelang, jèrelang jarenlang
jaerties, jèrties jaartjes
jakke dollen, heel druk doen
janne jan
jaot ja hoor
je mo maar nie je moet maar niet
je vijf gebôôje je vingers
jie je
jonges jongens
jonggie jongen
jôôste Joost
juk jeuk