RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

Vlaggen Protocol.

nederland donker blauw

vlag nl 3


Omdat er nog regelmatig verkeerd gevlagd wordt, plaatsen we hier het vlaggenprotocol van de Rijksoverheid.
Wanneer kan ik de Nederlandse vlag uithangen?

Als u de Nederlandse vlag wilt uithangen, kunt u de dagen van de vlaginstructie (het vlagprotocol) volgen. Dit hoeft niet, u mag ook op andere dagen de vlag uithangen. Voor overheidsgebouwen is het wel verplicht om de vlag uit te hangen.
Vlaginstructie
Voor het uithangen van de vlag vanaf rijksgebouwen heeft de minister-president een vlaginstructie vastgesteld. De vlaginstructie is een instructie die het gebruik beschrijft van een vlag op bepaalde dagen. Deze vlaginstructie geldt ook voor lokale overheden. Er is verschil tussen 'uitgebreid vlaggen' (UV) en 'beperkt vlaggen' (BV).
Verschil tussen beperkt of uitgebreid vlaggen
Bij het uitgebreid vlaggen wordt de vlag uitgestoken van alle rijksgebouwen, zoals gebruikelijk is op Koningsdag. Bij beperkt vlaggen hoeft de vlag alleen te worden uitgestoken van de hoofdgebouwen van de ministeries en van instellingen zoals:
•    de Kamers der Staten-Generaal;
•    de Raad van State;
•    de Algemene Rekenkamer;
•    de Nationale Ombudsman;
•    het Kabinet van de Koning;
•    de Hoge Raad der Nederlanden.


Dagen vlaginstructie

De vlaginstructie houdt in dat de Nederlandse vlag op rijksgebouwen uithangt op de onderstaande dagen. Als de dagen op een zondag of christelijke feestdag vallen, geldt de datum tussen de haakjes.
•    31 januari (1 februari):     verjaardag prinses Beatrix (BV);
•    27 april (26 april):         Koningsdag, verjaardag koning Willem-Alexander (UV);
•    4 mei:                 Dodenherdenking, vlag halfstok, van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.10 uur zomertijd) (UV);
•    5 mei:                 Bevrijdingsdag (UV);
•    17 mei (18 mei):         verjaardag koningin Máxima (BV);
•    laatste zaterdag in juni:     Veteranendag (UV);
•    15 augustus (16 augustus):     formeel einde Tweede Wereldoorlog (UV);
•    derde dinsdag van september:     Prinsjesdag (alleen in Den Haag) (UV);
•    7 december (8 december):     verjaardag prinses Catharina-Amalia (BV);
•    15 december (16 december):     Koninkrijksdag (BV).


Wanneer mag de oranje wimpel worden gebruikt?

Op Koningsdag en op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis mag de vlag met een oranje wimpel worden gehesen. Bij bijzondere gebeurtenissen in de Koninklijk Huis (geboorte, huwelijk, overlijden), kan door de minister-president een speciale vlaginstructie worden afgekondigd. Bij alle andere gelegenheden moet er zonder oranje wimpel worden gevlagd. Tijdens officiële bezoeken van buitenlandse staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.


Uithangen en hijsen van de vlag

Een gehesen vlag mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen. Ook niet als de vlag halfstok hangt. De vlaggenstok moet dus een goede lengte hebben. Vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. De vlag mag wel blijven hangen als de kleuren duidelijk te zien zijn.


De vlag halfstok

Als de vlag halfstok moet hangen, wordt de vlag eerst vol gehesen. Daarna wordt de vlag langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen. Hierna wordt de vlaggenlijn vastgebonden. De vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen. Daarna wordt de vlag op dezelfde manier neergehaald.


Nederlandse vlag met Dodenherdenking 4 mei

Op de avond van 4 mei hangen in heel Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. Op 4 mei blijft de vlag halfstok hangen na de 2 minuten stilte en wordt niet in top gehesen.


De Nederlandse vlag

De Nederlandse vlag is het symbool van eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag moet altijd de ereplaats hebben als deze gebruikt wordt op Nederlands grondgebied. Er zijn geen voorschriften voor de afmeting. De lengte moet zich wel verhouden tot de breedte als 3:2. De kleuren zijn helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw. Het is niet toegestaan versieringen op de vlag aan te brengen.


Meerdere vlaggen

Als er 2 of meer vlaggen worden gehesen, moeten deze even groot zijn en op gelijke hoogte hangen. Bij 2 vlaggen is de ereplaats rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen. Bij 3 vlaggen moet de Nederlandse vlag in het midden hangen. Komen de provinciale en de gemeentelijke vlag naast de Nederlandse vlag? Dan is de opstelling: gemeentelijke vlag links, Nederlandse vlag midden, provinciale vlag rechts. Alleen als het een gemeentelijke aangelegenheid is, moet de gemeentevlag rechts. Worden ook vlaggen van andere landen gehesen? Dan bepaalt de eerste letter van de landnamen in de Franse taal de volgorde.


Vlaggen op verjaardag prinsessen

Op de verjaardag van prinses Alexia en prinses Ariane hoeft er niet gevlagd te worden. Ze zijn niet opgenomen in de vlaginstructie. Dit komt omdat ze niet de eerstvolgenden in de troonopvolging zijn, na koning Willem-Alexander. Prinses Amalia is dat wel. Haar naam komt dan ook voor in de vlaginstructie.


Het hijsen van de vlag

De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (ook als zij halfstok is bevestigd) nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te blijven. Elke gehesen vlag moet derhalve bij zonsondergang worden neergehaald en zonodig de volgende dag na zonsopgang opnieuw worden ontplooid. Uitzondering hierop is mogelijk, als de vlag zodanig verlicht wordt, dat de kleuren duidelijk te zien zijn.


Halfstok vlaggen

Het halfstok hijsen van de vlag behoort op de volgende wijze te geschieden: eerst wordt de vlag vol gehesen, daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggelijn wordt vastgebonden; de vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.